15 Ağustos 2013 Perşembe

İSTANBUL GÜNGÖREN İlçe Belediyesi Seçim SonuçlarıGenel VerilerSandık Sayısı

:

729Seçmen Sayısı

:

222.667Açılan Sandık

:

729Kullanılan Oy

:

222.667Geçerli Oy

:

176.008Oy Kullanma Oranı

:

%
100.000Sandık Açılma Oranı

:

%
100.000Toplam Başkanlık Sayısı

:

1Lider Partilerin Oy Dağılımı

AK PARTİ

43.823


CHP

28.407


MHP

8.918


SP

8.177


DTP

5.534

Sonuçları XML olarak görüntülemek için tıklayınız.
Parti

Aday Ad Soyadı

Kazanilan Başkanlık

Alınan Oy


AK PARTİ

ŞAKİR YÜCEL KARAMAN

1

77.132


CHP

LEMİ ÇELİK

0

49.999


MHP

RECEP MAHMUTOĞLU

0

15.697


SP

MEHMET İPEKÇİ

0

14.393


DTP

ALDÜLCELİL ÖZTEKİN

0

9.741


DSP

MURAT TÜLÜ

0

3.412


BBP

BURHANETTİN DAŞARGÖL

0

3.035


DP

HİKMET ÖMEROĞLU

0

1.147


ANAP

TİMUÇİN ÖZKUR

0

721


BTP

TEVRAT DURAN

0

339


TKP

FAHRİ KINIK

0

199


HAKPAR0

74


BDP0

48


İP0

43


ÖDP0

10


MP0

8


LDP0

4


EMEP0

3


HYP0

3


adana yerel seçimler adana seçimler yerel seçimler adana seçimleri adana 2014 yerel seçimleri yerel seçimler yerel seçim sonuçları2014 yerel seçim2014 yerel seçim sonuçlarıAdana yerel seçimleri Adana yerel seçim sonuçlarıadana 2014 yerel seçimAdana 2014 yerel seçim sonuçları30 mart 2014 yerel seçimler 30 mart 2014 yerel seçim sonuçları2014 yerel seçim2014 yerel seçim sonuçları
2014 Seçim Anketleri
2014 Yerel Seçim Anketleri2014 Seçim Anketi2014 Yerel Seçim Anketi30 mart 2014 yerel seçim Anketi


KOCAELİ DARICA İlçe Belediyesi Seçim SonuçlarıGenel VerilerSandık Sayısı

:

293Seçmen Sayısı

:

89.728Açılan Sandık

:

293Kullanılan Oy

:

76.896Geçerli Oy

:

73.360Oy Kullanma Oranı

:

%
85.699Sandık Açılma Oranı

:

%
100.000Toplam Başkanlık Sayısı

:

1Lider Partilerin Oy Dağılımı

AK PARTİ

48.317


CHP

23.606


SP

10.608


MHP

8.622


DTP

4.821

Sonuçları XML olarak görüntülemek için tıklayınız.
Parti

Aday Ad Soyadı

Kazanilan Başkanlık

Alınan Oy


AK PARTİ

İBRAHİM KARAOSMANOĞLU

0

35.445


CHP

SEFA SİRMEN

0

17.317


SP

MEHMET BATUK

0

7.782


MHP

ZEKAİ KAHYAOĞLU

0

6.325


DTP0

3.537


BBP

MEHMET KORKMAZ

0

1.940


DSP

HÜSEYİN KARAKULLUKÇU

0

576


DP

ZAFER ARDA

0

187


TKP

BARBAROS TANTAN

0

143


BTP

MENSUR YILDIRIM

0

108


ANAP0

0


İP0

0


LDP0

0


MP0

0


ÖDP0

0


HYP0

0


EMEP0

0


HAKPAR0

0


BDP0

0


adana yerel seçimler adana seçimler yerel seçimler adana seçimleri adana 2014 yerel seçimleri yerel seçimler yerel seçim sonuçları2014 yerel seçim2014 yerel seçim sonuçlarıAdana yerel seçimleri Adana yerel seçim sonuçlarıadana 2014 yerel seçimAdana 2014 yerel seçim sonuçları30 mart 2014 yerel seçimler 30 mart 2014 yerel seçim sonuçları2014 yerel seçim2014 yerel seçim sonuçları
2014 Seçim Anketleri
2014 Yerel Seçim Anketleri2014 Seçim Anketi2014 Yerel Seçim Anketi30 mart 2014 yerel seçim Anketi


Abant Platformu sonuç bildirgesi açıklandı
Abant Platformu toplantılarının 28'incisi 'Türkiye Üzerine Farklı Bakışlar' konusuyla tamamlandı. Toplantı sonunda bir sonuç bildirgesi açıklandı. Vatandaşlık konusunda, sadece 'Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı' kavramı üzerine odaklanılması istendi. Sonuç bildirgesinde; yer isimleri orijinal haline iade edilmesi istenirken, olumsuz tarihi çağrışımları olan yer isimlerinin de değiştirilmesi gerektiği vurgulandı, Türkiye'nin çok kültürlü yapısının tanınması talep edildi. Bölgedeki gelişmelerden dolayı Kürt sorununun çözümünün aciliyet kazındığına dikkat çekilen bildiride, Türkiye'nin, Suriye çözümü konusunda uluslararası işbirliğine devam etmesi gerektiği belirtildi. Başkanlık sistemi tartışmalarının ise yeni bir anayasa için gerekli olan mutabakatı tehlikeye atmaması gerektiğine dikkat çekti. ABANT PLATFORMU'NUN SONUÇ BİLDİRGESİ - Hiçbir resmi belgede, Türk vatandaşlığının sosyslojik bir tanımı olmamalıdır. Bunun yerine, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kavramı üzerine odaklanılmalıdır.- Devlet, herhagi bir üst kimlik tasarlama girişiminde bulunmamalıdır.- Türkiye'nin; farklı mezhep, din ve etnisiteleri içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan çok kültürlü yapısı, devlet ve toplum tarafından tanınmalıdır.- Devlet, tüm inançlara ve inançsızlığa eşit mesafede olmalıdır.- Yerel nüfusun talebi halinde, yer isimleri orijinal haline iade edilmelidir ve olumsuz tarihi çağrışımları olan birtakım yer isimleri değiştirilmelidir.- Eğitim müfredatı, yukarıda sözü edilen hususları yansıtmalıdır.- Arap İsyanı, Türkiye dış politikasının en büyük meselesini oluşturmaktadır.- Türkiye-Irak-Suriye üçgenindeki bölgesel dinamik, Türkiye'deki Kürt sorununun çözümünü acil kılmaktadır.- Türkiye, reelpolitik gerçekler ve idealist taahhütleri arasında bir ahenk kurmalıdır.- Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara gösterdiği hassasiyet her türlü takdire şayandır. Türkiye, Suriye'de barışçıl bir çözüm için uluslararası toplumla işbirliğini sürdürmelidir.- Avrasya'daki önemli bölgelerin kesişim noktasında ve hızlı bir değişim ve jeopolitik yapılanma döneminde bulunan Türkiye, ortaya çıkmakta olan çok kutuplu dünyada önemli bir rol oynamaktadır.- Tutarlı bir dış politika güden istikrarlı bir Türkiye, Avrupa'nın güvenliği için hayati öneme sahiptir ve İslam dünyası ile Batı'nın barış içinde birlikte var olması için vazgeçilmezdir. - AB tam üyelik süreci her iki taraftaki ciddi güven kaybından ötürü sekteye uğramaktadır. Her iki tarafta da yönetimsel eksiklikler söz konusudur ve siyasetçiler, üyeliğin getirileri hakkında kamuoyunu bilgilendirmede ve kamuoyu oluşturmada başarılı olamamışlardır.- Avrupa'daki birtakım önyargılar, yükselen İslamofobi ve bazı Avrupalı liderlerin hasmane tavırları, Türkiye'de ciddi öfkeye neden olmuştur.- Mevcut ayrımcı vize politikalarını sona erdirmeye yönelik olan yol haritası, yeniden güven inşası ve tam üyelik sürecini canlandırmak için önemli bir fırsattır.- AB, ortak değerler ve demokratik standartlar üzerine kurulu bir barış projesidir. Bu nedenle Türkiye'nin geleceği için sahip olduğu önemi korumaktadır. Türkiye'nin, farklı uluslararası işbirliği seçenekleri araması normal olmakla birlikte, AB, süreçteki tüm sorunlara ragmen Türkiye için hala vazgeçilmezdir.- Haziran 2010'dan bu yana hiçbir müzakere başlığı açılmamıştır ve mevcut durum bu haliyle sürdürülemez. Bazı başlıkların açılması sürece hız kazandıracaktır. Türkiye hükümeti, müzakere başlıklarının açılması ve üyelik sürecinin hızlanması için Kopenhag Kriterleri'ni sağlama yönünde çaba göstermelidir.- Yeni anayasa, vatandaşların genel beklentileri kadar Türkiye'nin demokratikleşme, insan hakları, eşit yurttaşlık, hukukun üstünlüğü, devletin hesap verebilirliği, ordunun sivil denetimi ve merkeziyetçiliğin azaltılması gibi konularda imzaladığı uluslararası anlaşmaların gereklerini de yansıtmalıdır.- En son genel seçimlerden önce tüm siyasi partilerin söz verdiği şekilde, mevcut anayasa bir dahaki genel seçimlerden önce yeni bir anayasa ile değiştirilmelidir.- Hükümetin, Kürt sorununun barışçıl çözümü yönündeki son girişimi desteklenmelidir. Bu, yeni anayasada eşit yurttaşlık garantisini de içermelidir.- Başkanlık sistemi tartışmaları, yeni bir anayasa için gerekli olan siyasi mutabakatı tehlikeye atmamalı ve geciktirmemelidir.- Devlet, tüm din ve mezheplere eşit mesafede olmalıdır. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalı veya statüsü tarafsızlık ilkesi ışığında yeniden tanımlanmalıdır.- Kadınların kamusal hayata ve siyasete katılımı teşvik edilmelidir. Bu, pozitif ayrımcılık yönünde stratejiler içerebilir. - Güçlü ve bağımsız bir sivil toplum, muhalefet hakkı, örgütlenme ve ifade hürriyeti, basın özgürlüğü, kapsayıcı katılım, akademik özgürlük ve devleti eleştirme hakkı gibi konularla da bağlantılı olması dolayısıyla demokratikleşme kurumsal reformlarla sınırlı olmamalıdır.- Mevcut siyasi partiler ve seçim yasaları, yerel siyaseti güçlendirme istikametinde demokratikleştirilmelidir. Yüzde 10 seçim barajı, demokrasinin kapsayıcı karakterini yansıtacak şekilde belirgin olarak düşürülmelidir.- Türkiye'de daha fazla sosyal adaletin temini ve demokrasinin güçlendirilmesi için çalışanların hakları güçlendirilmelidir. Adil olmayan gelir dağılımının demokrasi için önemli bir tehdit olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.- Eğitim müfredatı, yukarıda belirtilen hususları yansıtmalı ve yurttaşları eleştirel düşünce yoluyla sivil topluma aktif olarak katılmaya hazırlamalıdır.adana yerel seçimler adana seçimler yerel seçimler adana seçimleri adana 2014 yerel seçimleri yerel seçimler yerel seçim sonuçları2014 yerel seçim2014 yerel seçim sonuçlarıAdana yerel seçimleri Adana yerel seçim sonuçlarıadana 2014 yerel seçimAdana 2014 yerel seçim sonuçları30 mart 2014 yerel seçimler 30 mart 2014 yerel seçim sonuçları2014 yerel seçim2014 yerel seçim sonuçları


‘Cihaner, Denizli’ye fazla gelmeden üzerine düşen görevi yapıyor’
CHP Denizli İl Başkanı Yıldırım Aycan, milletvekilleri İlhan Cihaner’in çok fazla Denizli’ye gelmeden, üzerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi. Aycan, Merkez İlçe Başkanı Ömer Yurtseven’le birlikte Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Yurtseven, partisinin seçim stratejisi ve çalışma şekli hakkında bilgi verdi.‘BİNALARA KADAR ÖRGÜTLENEREK DENİZLİ’Yİ ALACAĞIZ’CHP Merkez İlçe Başkanı Yurtseven, Denizli’de 104 yerleşim merkezinde 2 bin 200 kişilik mahalli yönetimle seçime hazırlandıklarını ifade etti. Mahalle ve sokak örgütlerine müdahil olmadan demokratik bir şekilde seçeceklerini belirten Yurtseven, “Mahallelerde bir başkan, başkan yardımcısı ve sekreteri demokratik yöntemlerle seçiyoruz. Sokak örgütlenmesi, bina örgütlenmesi yapılacak. Her mahallede CHP seferberliği başlayacak. Çalışmalar planlı yapılacak, evler ziyaret edilecek. CHP’nin yol haritası anlatılacak.” dedi. 2009 yılında Denizli Belediye Meclisi üyeliğine aday olduğunu, o dönemde mahalle yöneticileri olmadığını söyleyen Yurtseven, “Başarıyı örgütle sağlayacağız. Bu sistem seçimlere yönelik değil, her kongre döneminde yeniden seçilecek. Bundan böyle CHP’nin insan malzemesi, bu yapının içinden çıkacak. Bu mahalle yönetimleri, CHP’nin okulu ve altyapısı olacak. Bu yapı, AKP’yi silip süpürecek. Yerel seçimlerde AKP’nin boğulacağı ilk illerden birisi Denizli olacak.” şeklinde konuştu.‘İŞ BANKASI, DEBA’DA YOLSUZLUK YAPMIŞ’CHP İl Başkanı Aycan ise partinin yeni örgütleneme modelinin “üzüm salkımı” olduğunu açıkladı. Denizli'de üç yıl önce iflas eden DEBA Tekstil'in işçilerinin alacaklarıyla ilgili bir soruyu da cevaplayan Aycan, o işçilerin bir kısmının avukatı olduğunu belirterek, işyerinde İş Bankası’nın yolsuzluk yaptığını öne sürdü. Yıldırım Aycan, “DEBA, fabrikayı 2005 yılında İş Bankası’na satmış. Borçlarının karşılığında vermiş. Bundan ne DEBA işçilerinin haberi var ne de başkalarının. Davalar açıldı, icra işlemleri yapıldı, davalar kazanıldı. Birçok tapu var, hepsinin üstünde İş Bankası’nın çok yüksek oranlarda ipoteği var. Fabrika sahasının bankaya ait olduğu, diğer tapuların da beş para etmez yerlerin olduğu meydana çıktı. DEBA işçileri, fabrika kapandıktan sonra dört sene daha, sahanın İş Bankası'na ait olduğunu bilmeden çalışmış. Fabrikanın kapandığı tarih 2009’dur, halbuki satıldığı sene 2005. Bunu saklamışlar.” dedi.İcra İflas Kanunu'na göre öncelikli alacağın ipotekliler olduğunu ifade eden Aycan, “İpotekli alacak o kadar çok ki fabrika değerinin beş misli. Buradaki yolsuzluk, sadece kişiler tarafından yapılmamış. Bankalar, değerinin beş altı misli ipotek koymuş. Bu İş Bankası olduğu gibi başka bankalar içinde söz konusu.” diye konuştu.'CİHANER, DENİZLİ’YE GELMEDEN GÖREVİNİ YAPIYOR'Aycan, bir gazetecini, CHP Milletvekili İlhan Cihaner’i Denizli’de fazla görülmediği ve bu yüzden eleştirildiğini sorması üzerine şunları söyledi: “Çok fazla Denizli'ye gelemiyor ama milletvekili olarak üzerine düşen görevi her yerde yapıyor. Türkiye demokrasisine ciddi hizmetlerde bulunuyor.”adana yerel seçimler adana seçimler yerel seçimler adana seçimleri adana 2014 yerel seçimleri


AKSARAY 28 Mart 2004 İl Genel Meclisi Seçimi SonuçlarıGenel VerilerSandık Sayısı

:

81Seçmen Sayısı

:

18.527Açılan Sandık

:

81Kullanılan Oy

:

16.290Geçerli Oy

:

16.009Oy Kullanma Oranı

:

%
87.926Sandık Açılma Oranı

:

%
100.000Toplam Sandalye Sayısı

:

3Lider Partilerin Oy Dağılımı

DYP

35.649


AK PARTİ

29.065


MHP

22.256


CHP

11.287


GP

0.618


Parti

Aday Ad Soyadı

Kazanilan Sandalye

Alınan Oy


DYP2

5.707


AK PARTİ1

4.653


MHP0

3.563


CHP0

1.807


GP0

99


BBP0

65


TKP0

35


DSP0

32


BTP0

31


İP0

17


LDP0

0


ANAP0

0


YTP0

0


DP0

0


ATP0

0


EMEP0

0


SHP0

0


MP0

0


ÖDP0

0


SP0

0


adana yerel seçimler adana seçimler yerel seçimler adana seçimleri adana 2014 yerel seçimleri yerel seçimler yerel seçim sonuçları2014 yerel seçim2014 yerel seçim sonuçlarıAdana yerel seçimleri Adana yerel seçim sonuçlarıadana 2014 yerel seçimAdana 2014 yerel seçim sonuçları30 mart 2014 yerel seçimler 30 mart 2014 yerel seçim sonuçları2014 yerel seçim2014 yerel seçim sonuçları
2014 Seçim Anketleri
2014 Yerel Seçim Anketleri2014 Seçim Anketi2014 Yerel Seçim Anketi30 mart 2014 yerel seçim Anketi


14 Ağustos 2013 Çarşamba

KÜTAHYA ŞAPHANE İlçe Belediyesi Seçim SonuçlarıGenel VerilerSandık Sayısı

:

12Seçmen Sayısı

:

2.564Açılan Sandık

:

12Kullanılan Oy

:

2.244Geçerli Oy

:

2.147Oy Kullanma Oranı

:

%
87.520Sandık Açılma Oranı

:

%
100.000Toplam Başkanlık Sayısı

:

1Lider Partilerin Oy Dağılımı

DYP

52.864


AK PARTİ

44.900


MHP

1.211


GP

0.559


BTP

0.233


Parti

Aday Ad Soyadı

Kazanilan Başkanlık

Alınan Oy


DYP

RAMAZAN YEŞİLDENİZ

1

1.135


AK PARTİ0

964


MHP0

26


GP0

12


BTP0

5


SP0

5


TKP0

0


YTP0

0


DP0

0


ATP0

0


EMEP0

0


SHP0

0


MP0

0


ÖDP0

0


CHP0

0


DSP0

0


ANAP0

0


BBP0

0


İP0

0


LDP0

0


adana yerel seçimler adana seçimler yerel seçimler adana seçimleri adana 2014 yerel seçimleri yerel seçimler yerel seçim sonuçları2014 yerel seçim2014 yerel seçim sonuçlarıAdana yerel seçimleri Adana yerel seçim sonuçlarıadana 2014 yerel seçimAdana 2014 yerel seçim sonuçları30 mart 2014 yerel seçimler 30 mart 2014 yerel seçim sonuçları2014 yerel seçim2014 yerel seçim sonuçları
2014 Seçim Anketleri
2014 Yerel Seçim Anketleri2014 Seçim Anketi2014 Yerel Seçim Anketi30 mart 2014 yerel seçim Anketi


ANKARA ETİMESGUT İlçe Belediyesi Seçim SonuçlarıGenel VerilerSandık Sayısı

:

366Seçmen Sayısı

:

75.164Açılan Sandık

:

366Kullanılan Oy

:

64.769Geçerli Oy

:

61.648Oy Kullanma Oranı

:

%
86.170Sandık Açılma Oranı

:

%
100.000Toplam Başkanlık Sayısı

:

1Lider Partilerin Oy Dağılımı

MHP

22.473


DSP

19.688


FP

19.060


CHP

13.373


ANAP

9.120


Parti

Aday Ad Soyadı

Kazanilan Başkanlık

Alınan Oy


MHP1

13.854


DSP0

12.137


FP0

11.750


CHP0

8.244


ANAP0

5.622


DYP0

2.600


BBP0

1.657


ÖDP0

747


DTP0

418


DTP0

418


MP0

211


BP0

151


EMEP0

76


İP0

67


LDP0

0


DEHAP0

0


DBP0

0


YDP0

0


SİP0

0


DP0

0


HADEP0

0


DEPAR0

0


adana yerel seçimler adana seçimler yerel seçimler adana seçimleri adana 2014 yerel seçimleri yerel seçimler yerel seçim sonuçları2014 yerel seçim2014 yerel seçim sonuçlarıAdana yerel seçimleri Adana yerel seçim sonuçlarıadana 2014 yerel seçimAdana 2014 yerel seçim sonuçları30 mart 2014 yerel seçimler 30 mart 2014 yerel seçim sonuçları2014 yerel seçim2014 yerel seçim sonuçları
2014 Seçim Anketleri
2014 Yerel Seçim Anketleri2014 Seçim Anketi2014 Yerel Seçim Anketi30 mart 2014 yerel seçim Anketi